Pre School Courses

အသက္ – ၂ ႏွစ္ခြဲ မွ ၆ ႏွစ္

တနလၤာ မွ ေသာၾကာ (နံနက္ ၉:၃၀ မွ ၂:၃၀) အထိ

လစဥ္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အတြက္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံၿပီ။