သင့်ရင်သွေးငယ်များ၏ ပြည့်ဝသောအရည်အချင်းများနှင့် ဉာဏ်ရည်ဖွံ့
ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် မူလတန်းကျောင်းသင်ကြားမှုများ

 

  • မြန်မာစာသတ်ပုံ၊ လက်ရေးကောင်းမွန်စေရန်။
  • English Speaking, Essay, Grammar မှန်ကန်စွာ သုံးတတ်စေရန်။
  • သချာင်္ဘာသာရပ်ကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် တွေးခေါ်တက်စေရန်။
  • သိပ္ပံဘာသာရပ်ကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ချက်ဖြင့် လေ့လာ တတ်မြောက်စေရန်။
  • ပထဝီနှင့် သမိုင်းဘာသာရပ်များကို သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖြင့် သင်ကြားတတ်မြောက်စေရန်။
  • ယဉ်ကျေးလိမ္မာ၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်စေရန်။
  • CD, TV, Computer, E-media စနစ်ဖြင့် သင့်ရင်သွေးငယ်များ အနာဂါတ် ရွှေကြယ်ပွင့်လေးများ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အခွင့်ကောင်း တစ်ရပ်။

 

previous arrow
next arrow
Slider